Länsstyrelsen fattar beslut om skyddsjakt efter en varg i Norrtälje kommun

En ny rovdjurspolicy antogs 2013.

LRF Mälardalen välkomnar att Länsstyrelsen i Stockholms län har fattat beslut om skyddsjakt efter en varg i ett avgränsat område norr om Norrtälje.

Norrtälje har drabbats av flera vargangrepp under kort tid. I september rapporterades vargangrepp i Bergshamra och Väddö. Enligt Norrtelje Tidning har 20 tamfår fått sätta livet till.

Det område som länsstyrelsen nu tillåter skyddsjakt i består till stora delar av känslig skärgårdsmiljö. Fåren som betar i denna miljö är viktiga för den biologiska mångfalden i området.

Jakten får pågå från 9 oktober fram till 31 oktober, som längst tills dess en varg har fällts.

– Vi välkomnar länsstyrelsens beslut och att de agerade så snabbt. Vargen har slagit till i Norrtälje flera gånger nyligen och vi vet att många av våra medlemmar är oroliga för hur de ska kunna bedriva sina verksamheter med så aktiv varg i området. Vi i LRF vill att man ska våga leva och verka på landsbygden och då är det här en viktig fråga att hantera. Att länsstyrelsen nu agerade snabbt och på eget initiativ är precis så vi i LRF Mälardalen vill att det ska fungera. Jag hoppas att de fortsätter vara proaktiva, säger Tomas Olsson, ordförande i LRF Mälardalen.

Här kan du läsa mer om länsstyrelsens beslut.