Länsstyrelsen uppskattar uppemot 45 vargar i Södermanland

vargar

Inventeringssäsongen för varg och lodjur pågår just nu och Markus Södling, vilthandläggare på Länsstyrelsen i Södermanland, svarar på frågor kring hur LRFs medlemmar kan bidra med rapportering, hur viltläget ser ut och hur möjligheten att söka bidrag till förebyggande åtgärder och underhåll för 2023 är.

Markus Södling, hur många vargar och lodjur uppskattar ni finns i länet just nu?

Vi är mitt inne i inventeringen just nu. Än så länge har vi lyckats säkra föryngring och familjegrupp i Ulva- och Grytenreviret. I Älgmosse-, Ärla- och Sjundareviren har vi starka indikationer på att föryngring har skett, men än så länge återstår en del inventeringsarbete innan de reviren får slutgiltig status. Utöver reviren så har observationer kommit in från ett par ställen till i länet. Vi vet dock inte om det är nya parbildningar eller bara tillfälliga besök. På lodjurssidan har vi än så länge kunnat säkra två familjegrupper, hona+unge/ar vilket är vad inventeringen riktar sig mot. För både lodjur och varg gäller att de kan påträffas var som helst i länet, men såklart på vissa platser oftare än andra. Antal är alltid svårt att spekulera i, men går vi efter de omräkningsfaktorer som är framtagna så skulle vi kunna ha mellan 25 och 45 vargar och mellan 12 och 20 lodjur.

Hur länge pågår årets inventering och hur kan LRFs medlemmar bidra med rapportering?

- Inventeringen pågår för lodjur fram till den sista februari och för varg fram till den sista mars. Länsstyrelsen tar tacksamt emot hjälp med detta och det bästa sättet att hjälpa till är att rapportera in spår och synobservationer på www.skandobs.se. Vi sitter med bevakning på skandobs och följer upp sådant som kan förändra inventeringsresultaten med särskilt intresse. Det går att registrera dolt så att bara Länsstyrelsen ser.

Hur är möjligheten att söka bidrag till förebyggande åtgärder och underhåll för 2023?

- Möjligheten för detta är oförändrad mot förut. Den enda ändringen är hur det handläggs på handläggarnivå. Ansökan för både förebyggande åtgärder och underhåll gör man som förut genom blankett som finns på vår hemsida, ”förebyggande mot viltskada”.

Ytterligare information finns på länsstyrelsens webbplats här: Stora rovdjur | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se)