Lantbruket i Heby och Sala efter torka och översvämningar uppmärksammades i dialogmöte

LRF, representanter för förtroendevalda och tjänstemannasidan, deltog i ett dialogmöte där Heby kommun var sammankallande. Fokus var på hur sommarens torka och översvämningar har drabbat många lantbrukare i området.

Dialogmötet, som delvis blev av tack vare LRFs initiativ, handlade om situationen för lantbruket i Heby och Sala efter torka och översvämningar. Med på mötet var personer från länsstyrelserna Uppsala och Västmanlands län, Sala och Heby kommuner samt Faringe Kött & Slakt. Gruppen besökte två platser; en djurgård (dikor, naturbete, spannmål) och en växtgård (potatis, spannmål).
 
Sanda gård drabbades av att Skattmansöån steg med flera meter, vilket påverkade både vall och spannmål. Framförallt spannmålsskörden blir betydligt lägre volymer och kvalitet än vanligt, vilket medför att man inte kommer att kunna sälja spannmål eller halm. Här diskuterades inkomstbortfall samt problem med utbetalning av stöd, vilket är extra bekymmersamt ett sånt här år. Man upplevs inte som seriös av banken när man inte vet hur status på utbetalningen av stöd ser ut. LRF betonade till myndigheterna att utbetalning måste ske kvickt.

Många djurägare står inför halmbrist vilket ökar risken för smutsiga djur vid slakt. Faringe Kött & Slakt delade sin bild om ökat tryck på slakterierna och att man nu för första gången på länge har slaktkö även för häst. Många djurägare frågar om och oroar sig för anmälningar. Länsstyrelsen var tydliga med att man vid en notering ser att dialog med djurägaren är det första, viktiga steget. Det diskuterades att det behövs en bättre dialog mellan distriktsveterinärer och besiktningsveterinärer, så att inte lantbrukaren hamnar i kläm.
 
I Tärnaby diskuterades skördeläget för både spannmål och potatis samt möjligheten att överhuvudtaget kunna köra på fälten. Längs Sagån brast delar av invallningen på tre ställen av vattentrycket, vilket har inneburit mycket extra arbete med att pumpa tillbaka vattnet. Säsongen är sen med kvarstående, oklart skördeläge och försenat höstbruk som följd. Diskuterades kommande beslut om krisstöd och hur det bör fördelas.

LRF poängterade under dagen att det nu behövs ett långsiktigt arbete kring hur vi återställer mark samt att vattnet riskerar att ha spridit föroreningar från avlopp, förorenade områden samt växtsjukdomar. Bättre tillsyn av vattendomar, så att rätt nivåer upprätthålls diskuterades också. I Sala fick man större problem än nödvändigt för att delar av sjösystemen höll för höga vattennivåer och magasineringsmöjligheten var för liten. Under dagen belystes också att dagvatten från nyexploatering belastar dikningsföretag och förvärrar situationen.
 
LRF uppfattade myndigheterna som förstående och inställda på fortsatt dialog. Vi kom fram till att behöver prata mer om framtida klimat, risk för översvämning av jordbruksmark och fundera på vad vi ska göra för att vara bättre rustade för nästa skyfall.