Lantbruksdialog i Stockholm

Dialogmöte Stockholms län

Ett fyrtiotal personer deltog i dialogmöte med fokus på lantbruksnäringen i Stockholms län.

Under sommarens svårigheter med först torka och sedan blöta har vi på LRF Mälardalen haft en regelbunden dialog med Länsstyrelsen och Region Stockholm.

En viktig del i den dialogen har handlat om att vi behöver bygga en långsiktigt lönsam och hållbar livsmedelsproduktion.

Som ett steg i det arbetet bjöd vi i samverkan med Länsstyrelsen Stockholms län in lantbrukare, branschorganisationer, politiker och tjänstepersoner i länet till ett dialogmöte.

Ett fyrtiotal personer deltog och hade givande samtal om hur vi tillsammans kan arbeta framåt. Branschens 
attraktivitet, vatten som resurs, lönsamhet, och olika myndigheters uppdrag var några av de ämnen som berördes.

Tomas Olsson, ordförande i LRF Mälardalen, var en av deltagarna.

– Under sommarens stora utmaningar med torka och blöta har vårt arbete med länsstyrelsen utvecklats och de ville nu ha en dialog med näringen, politiker och andra aktörer om hur vi ska arbeta framöver. De bjöd in brett, ett mycket uppskattat initiativ från vårt håll, och vi ser positivt på att fortsätta arbete med bl.a. livsmedelsstrategin. Förhoppningen är att detta ska bli en årligt återkommande evenemang, något vi ser fram emot.