Lärorikt webbinarium om följderna av Afrikansk svinpest

smittad zon asf afrikansk svinpest västmanland 2023
Bild från zon med smitta av afrikansk svinpest i Västmanland 2023.

Nu när det gått en tid sedan Sveriges första fall av Afrikansk svinpest vill LRF Östergötland dela kunskaper om framgångsfaktorer och utmaningar utifrån lärdomarna i Fagerstaområdet. Den 2 april arrangerades ett lunchwebbinarium för regionens medlemmar. Hade du inte möjlighet att delta finns möjligheten att se inspelningen i efterhand.

Den 6 september 2023 bekräftades Sveriges första fall av Afrikansk svinpest hos vildsvin i Fagersta och Norbergs kommuner i Västman­lands län. Bekämpnings­arbetet har gått bra men det finns fort­farande restrik­tioner i området. Syftet är att under­lätta det fort­satta bekämpnings­arbetet. Afrikansk svin­pest (ASF) är en smitt­sam och dödlig sjuk­dom som drabbar vild­svin och grisar, men inte människor eller andra djur­slag. De långtgående restriktionerna som följer i spåren av ASF berör inte bara lantbrukare med grisar, utan hela samhället.  

LRF Östergötland vill dela kunskaper om framgångsfaktorerna under smittbekämpningen men också vilka utmaningar vi skulle möta om smitta utbryter på andra ställen i landet, med fler vildsvin och fler tamgrisbesättningar. Vad innebär det att hamna i en restriktionszon? Och hur påverkas svensk grisnäring nu och framåt? 

Föredragshållare under webbinariet är Tomas Olsson, regionordförande i LRF Mälardalen, som stod närmast de drabbade medlemmarna i Fagerstaområdet, Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA och Jeanette Elander, LRF Kött och verksamhetsledare för Sveriges grisföretagare. 

- Utbrottet av Afrikansk svinpest i Fagerstaområdet var en stor händelse, inte minst för oss i branschen. De som stod närmast och var direkt berörda kommer nog aldrig att glömma vad de gjorde eller var de befann sig den 6 september då beskedet om bekräftad smitta kom. För de som stått längre från själva händelsen har detta också väckt många tankar och frågor. Vad skulle det innebära om smittan skulle upptäckas i deras närområde? Därför kändes det viktigt att få lyfta dessa frågor och även få chans att reflektera över händelsen och kunna dra lärdomar nu när det gått en tid sedan utbrottet uppdagades, säger Maria Mehlqvist kris- och omsorgsansvarig på LRFs regionkontor.

Titta i efterhand

Klicka HÄR för att se webbinariet om Afrikansk svinpest. (52 minuter)