Lennart Nilsson blir ny ordförande för Cogeca

Ramon Armengol and Lennart Nilsson, Copa-Cogeca

EU:s främsta paraplyorganisation för lantbrukare och kooperativ, Copa-Cogeca, har valt Lennart Nilsson från Halland som ny ordförande för Cogeca. Lennart Nilsson, kött- och spannmålsproducent samt ledamot i LRFs förbundsstyrelse sedan 2012, tillträder rollen vid årsskiftet.

"I min roll som Cogecas ordförande ser jag fram emot att fortsätta det viktiga arbetet med att belysa lantbruks- och skogskooperativens betydelse inom EU," säger Lennart Nilsson.

Lennart Nilsson, som tidigare varit LRFs representant i Cogeca, har byggt upp ett starkt nätverk och förtroende genom sitt engagemang på EU-nivå. Som Cogecas ordförande kommer han, tillsammans med sina viceordförande, generalsekreteraren och Copa's ordförande, Christiane Lambert, att representera unionens lantbrukare, skogsägare och deras kooperativ gentemot EU:s beslutsfattare.

"I juni är det val till Europaparlamentet, och vi kommer att arbeta hårt för att beskriva de åtgärder som behövs för att göra EU klimatneutralt 2050 och samtidigt säkra och, i vissa fall, öka produktionen av livsmedel, skog och biomassa på EU-nivå," säger Lennart Nilsson.

För LRF innebär ordförandeskapet i Cogeca en möjlighet till ett omfattande EU-nätverk och insyn i påverkansarbetet. Det ger LRF en representant som företräder inte bara den svenska kooperativa rörelsen utan kooperativ från hela EU – något som anses positivt både för LRF som organisation och för svenska intressen.

Om Copa-Cogeca

Copa-Cogeca samlar idag 22 miljoner lantbrukare och över 22 000 kooperativ från hela EU. LRF har varit medlem i organisationen sedan 1992, för att förstärka svenska lantbrukares budskap i Bryssel. Cogeca är den kooperativa delen och Copa representerar lantbruksorganisationerna. LRF är medlemmar i båda eftersom LRF representerar både lantbrukare, skogsägare och kooperativ.

Vilka är de tre viktigaste frågorna som LRF driver inom Cogeca?

  1. Kooperativens roll i att säkerställa en tryggad livsmedelsförsörjning
  2. Främja kooperativens roll i den gröna omställningen
  3. Att säkerställa att den kooperativa affärsmodellen marknadsförs och försvaras och att främja jämställdhet och att unga involveras i högre grad.

Följande viceordföranden till Cogeca valdes också den 30 november:

  1. Florentin Bercu, Alliance for Agriculture and Cooperation, Romania
  2. Christian Hoegh-Andersen, Landbrug & Fødevarer, Denmark
  3. Idalino Leão, Confederacão Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal, Portugal
  4. Agnieszka Maliszewska, Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, Poland
  5. Mickaël Marcerou, La Coopération Agricole, France
  6. Leonardo Pofferi, Alleanza delle Cooperative Italiane