Leo fick LRF Ungdomen Västerbottens premieelevsstipendium

Leo Andersson, Årets premieelev LRF Ungdomen Västerbotten
Leo Andersson fick LRF Ungdomen Västerbottens premieelevsstipendium 2024.

LRF Ungdomen Västerbotten har delat ut årets premielevsstipendium som i år gick till Leo Andersson, Forslunda naturbruksgymnasium.

Leo har sedan dag ett på Forslundagymnasiet haft en nyfikenhet och stark vilja att lära sig allt han kan om jordbruk. Med både ett stort intresse, stora mängder motivation och eget driv har han tagit fullt ansvar för sina studier, i med och motgång. Tillsammans med goda studieresultat och fina lovord från APL-värdar kommer han bli en verklig tillgång för de gröna näringarna i framtiden. Detta gör Leo till en mycket värdig mottagare av årets Premieelevstipendium i Västerbotten 2024. 

Utmärkelsen består av en tredagars kurs med fokus på företagsutveckling och ledarskap på Sånga Hotell & Konferens där stipendiaten får lära känna LRF som organisation och träffa andra med liknande intressen i samma ålder.

Leo Andersson, LRF Västerbottens premieelev med Andreas Resoluth, LRF Ungdomen Västerbotten
Andreas Resoluth, LRF Ungdomen Västerbotten delade ut årets premieelevstipendium till Leo Andersson.