Lindome lokalavdelning och Mölndals kommungrupp bjöd in till årsmöte

årsmöte
Foto: Clara Hyltbäck

Nära 20 personer samlades i Kållereds hembygdsgård när Lindome lokalavdelning och Mölndals kommungrupp bjöd in sina medlemmar till gemensamt årsmöte.

Under kvällen diskuterades kommungruppens verksamhet där bland annat möten med kommunen kring massor på skogsbilvägarna lyftes, även den skogliga referensgruppen berättade om sitt arbete, där man nu trycker på för att få kommunen att dela med sig av sin skogliga strategi. Just nu finns det ingen förvaltare för Mölndals kommuns skogar, vilket gör arbetet extra svår. 

Kommungruppen lyfte också att kommunen kommer att anta ett antal klimatlöften, tyvärr är inte kommunen lyhörda för LRFs inspel om att Mölndals stad borde lova att föra dialog med de gröna näringarna i kommunen, denna fråga kommer LRFs kommungrupp att arbeta vidare med.

Folkrörelseremissen lyftes också till diskussion, lokalavdelningen och kommungruppen kommer att författa ett svar som skickas in.

Lindome lokalavdelning och Mölndals kommungrupp