Linus Andersson Grönvall, LRF Ungdomen: Normalisera ledighet och semester för att göra branschen mer attraktiv 

Linus Andersson Grönvall
Linus Andersson Grönvall är nyvald ordförande i LRF Ungdomens styrelse i Uppsala län. Han är också adjungerad från LRF Ungdomen till LRF Mälardalens regionstyrelse.

Efter detta år med mycket jobb och väldigt många utmaningar har mängden arbetade timmar och avsaknaden av ledighet ofta blivit ifrågasatt. Det har också uppstått en diskussion om att det ofta förväntas av arbetsgivare att det ska jobbas långa arbetspass, ofta 12-14 timmar, utan ordentliga pauser, som om det skulle vara en helt normal tillvaro.

Vid besök på skolor och samtal med yngre så ställs ofta frågan "Vad vill du bli när du blir stor?" Då kommer ju ibland svaret "bonde". När sedan valet av gymnasium görs och det blir en utbildning inom lantbrukssektorn så är det fortfarande lockande med branschen och köra traktor kan man göra hur många timmar som helst. Efter något eller några år i arbetslivet märker många tyvärr att jobba långa dagar utan planerad ledighet och lediga helger och kvällar inte rimmar riktigt med familjeliv och en bra balans i livet och då lämnar man lantbruket för någon annan bransch.

För att inte tappa framtidens bönder, lantbrukare, jordbrukare måste vi göra branschen mera attraktiv och skapa bättre förutsättningar genom att normalisera ledighet och semester bland våra kollegor, både anställda och egenföretagare. Jag är övertygad om att det ger bättre resultat och arbetsglädje.

Jag tror det är viktigt att lyfta att vi är oftare lantbruksföretagare som har ledigt, även om det är en halv dag med familjen, fikan mitt på dagen med grannen, det timmeslånga samtalet vid dieselpumpen. För även andra företagare i Sverige jobbar ofta sju dagar i veckan, men tar då semester på somrarna eller vid lågsäsong i deras yrken.

För att göra branschen fortsatt attraktiv måste vi hjälpas åt med att inte normalisera extremt hög arbetsbelastning och långa arbetsperioder utan ledighet. För föryngring behövs, och utan ny arbetskraft kommer det vara ännu svårare att göra bondeyrket till en attraktiv arbetsplats.

Linus Andersson Grönvall, ordförande LRF Ungdomen i Uppsala län