Lite av varje blir till en nyttig sörja

Monica Thörner, ledamot LRF Värmlands regionstyrelse

Under en debatt med våra kommunpolitiker i byns bygdegård grillade vi dem med frågor inför valet, vad gör ni för landsbygdsskolornas existens, vad gör ni för att vi ska få bättre vägar, vad gör ni för att kommunikationen och mobilnätet ska bli bättre?

Men i dessa tider av energikris, krig och kostnadskriser, så borde det pratas mer om vad vår landsbygd kan göra för kommunen. Det är landsbygden som sitter på många lösningar – den ger oss mat på bordet, det är där energin produceras, och landsbygdens näringar ger skatteintäkter och arbetstillfällen.

"Det är till landsbygden vi åker för rekreation och friluftsaktiviteter och allt fler vill flytta ut och bosätta sig där."

Vi borde inte behöva fråga våra politiker vadde gör för oss. Frågan ska vara omvänd, vad behöver ni, hur kan vi hjälpa er att utveckla era företag för att få er att vara kvar?

I Säffle kommun har det jobbats hårt med företagsetableringar. Inom de gröna näringarnas område har vi nu ett eget mejeri, en biogasanläggning är projekterad, en stor laxodling är under uppbyggnad och en förstudie på ett småskaligt slakteri är gjord och ett större fritidsområde med sommarstugor med strandnära läge är under uppbyggnad.

Snart kan lite av varje bli en bra sörja som vi kan köra ut på våra åkrar – och så kan vi fortsätta producera bra mat.

"Det är till landsbygden vi åker för rekreation och friluftsaktiviteter och allt fler vill flytta ut och bosätta sig där."

Monica Thörner
ledamot LRF Värmlands regionstyrelse