Livsmedelsproduktionen i Dalarna ska öka

Presentation av arbetet med livsmedelsstrategi 2.0

Att självförsörjningsgraden i Dalarna gällande livsmedel har minskat visade en rapport som publicerades tidigare i år. Nu har LRF Dalarna tillsammans med Länsstyrelsen och Region Dalarna presenterat hur de ser på vägen framåt för att stärka lantbruket i Dalarna och öka självförsörjningsgraden.

På pressträffen 20 juni på Eckers lantbruk var Dalarnas landshövding Helena Höij med, regionråd Birgitta Sacrédeus och LRF Dalarnas ordförande Anita Boman Daniels.

– Träffen i dag är en uppstart av livsmedelsstrategi 2.0, en uppdatering av den livsmedelsstrategi som antogs 2017 och som man nu uppdaterar på nationell nivå, den ska vi nu också uppdatera på regional nivå. Vi är tre parter i det här: Länsstyrelsen, LRF och regionen, och vi vill stödja de aktörer i länet som arbetar med livsmedelsproduktion, från primärproduktion, förädlare och grossister, säger Anita Boman Daniels.

– Det är aktuellare än någonsin att vi får en ökad produktion. Vi har en målsättning i vår regionala strategi att till 2030 ska värdet av livsmedelsproduktion i Dalarna ha ökat med 50 procent. Till för något år sedan följde utvecklingen det men nu har det sjunkit något, till stor del på grund av vad som händer i vår omvärld som även påverkar oss här i Dalarna, avslutar Anita Boman Daniels.

Se SVT Dalarnas inslag från pressträffen.

Lyssna på P4 Dalarnas inslag.