Ljusare tider för landets spannmålsodlare

Vete på en åker
Vete

Minskade räntekostnader samt lägre priser på diesel och gödsel ser ut att göra 2024 till ett mer gynnsamt år för Sveriges spannmålsbönder, förutsatt att världsmarknadspriserna på grödor fortsätter att utvecklas positivt.

- Sveriges bönder är i stort behov av att det blir ett gynnsamt odlingsår för att kunna återhämta sin lönsamhet efter ett dåligt skördeår 2023, säger Malin Hagbardsson, LRF Växtodling.

Prognosen inför skörden 2024 bygger på två fiktiva svenska växtodlingsgårdar av olika storlek och i olika delar av Sverige. 

För den mindre gården förväntas resultatet nästan fördubblas jämfört med katastrofåret 2023. Även om intäkterna sjunker med drygt 300 000 kronor (-8 %) så minskar kostnaderna med knappt en halv miljon kronor under året (13 %).

På den större gården som ligger i ett område med en högre markkostnad sjunker kostnaderna med drygt 1,7 miljoner kronor (-14 %) under 2024. Det gör att resultatet ökar med nästan 46 % jämfört med 2023 även om intäkterna minskar med nästan 1,8 miljoner kronor (- 8%).

Om rapporten/prognosen

Rapporten, framtagen av LRF i samarbete med Hushållningssällskapet, analyserar hur två fiktiva svenska växtodlingsgårdar påverkas av olika ekonomiska faktorer under året. Data samlades in under april och maj 2024. Gård A är 200 hektar och ligger i skogs- eller mellanbygd från Småland till södra Dalarna, medan gård B är 500 hektar och ligger i Skåne, Blekinge, Västergötland eller Östergötland. Geografiska skillnader, som markpriser, gör att marknadsförändringar påverkar företagen olika. Båda gårdarna odlar brödvete, maltkorn och höstraps.