LRF arrangerade workshop om Maskinpark 2023

Workshop Maskinpark 2030
Vilken prestanda ska framtidens maskinpark? Den frågan ställdes när LRF arrangerade workshop med temat Maskinpark 2030.

Måndagen den 30 oktober genomfördes en workshop med temat Maskinpark 2030. Med utgångspunkt från full funktionsduglighet hos maskinerna i skogs- och lantbruket framöver när de fossila drivmedlen fasas ut ställdes frågan: vilken prestanda ska framtidens maskinpark ha? Målet var att lista vad LRF och näringen behöver arbeta med för att bedriva påverkansarbete samt hur LRFs medlemmar ges underlag för att fatta sina investeringsbeslut.

De som deltog i workshoppen var en stark uppställning personer med kompletterande kompetenser från RISE, Maskinkalkylgruppen, förtroendevalda från LRFs riksförbundsstyrelse och LRF Entreprenad samt tjänstepersoner från LRF. Processledare var Gnista Konsulter.

Efter en engagerande inledning från fronten av utvecklingsarbete kring olika slags bränsle, maskinpark och forskningssamarbeten identifierades olika faktorer och perspektiv som deltagarna behöver förhålla sig till för att skicka beställningar till forskning och innovation, men även till politik och marknadsaktörer inom skog- och lantbruksmaskiner. Möjliga utvecklingsvägar kring gård, teknik, politik och försörjning. Sammanställningen kommer användas som grund för fortsatt arbete tillsammans med företagssamarbeten inom LRF Entreprenad och påverkansarbete inom LRF.