LRF-avdelningen i Vallentuna-Täby samlades till årsmöte

LRF-avdelningen i Vallentuna-Täby samlades till årsmöte

Ett tjugofemtal medlemmar i Vallentuna-Täbys LRF-avdelning samlades i Maskims församlingshem i Vallentuna för årsmöte.

Vallentuna-Täby är en aktiv lokalavdelning med mål att erbjuda medlemmar en aktivitet varje vintermånad. I Vallentuna kommun finns mycket åkermark och tillsammans med Täby har man 10 procent av av åkerarealen i Stockholms län. 

Ett ämne som diskuterades på årsmötet var utmaningen med att komma till tals, att nå ut i det brus av nyheter och information som finns i dag. En grupp deltagare fick i uppdrag att förbereda ett underlag till ett möte med kommun och även att kontakta regionkontoret för att få argumentunderlag både om jordbrukets betydelse i kommunen och frågor kring plan och bygg samt infrastruktur.

Remissförslaget om framtidens folkrörelse diskuterade konstruktivt och mötet konstaterade att det kan vara något enklare att tänka vilket beslut som kan vara bäst för lokalavdelningen som redan idag fungerar även som kommungrupp.