LRF Bergslagsbygden arrangerade sommarutflykt

I slutet av maj månad ordnade LRF-Bergslagsbygden en aktivitet för medlemmarna, vi bjöd även med Skinnskattebergs LRF- avdelning.

Vädret var strålande och ett femtontal medlemmar anslöt till Sveaskogs ekopark i närheten av Malingsbo vid lunchtid. Väl på plats vid södra håltjärnen möttes vi av Emelie Lindqvist som jobbar med vattenförvaltning inom Sveaskog. Hon berättade väldigt ingående om företagets inriktning av parken och vika hänsyn man tar vid åtgärder i skogsbruket. Vi fick höra hur man jobbar med det rinnande vattnet i den lilla bäcken på väg mot Hedströmmen. I vattnet finns den ovanliga flodpärlmusslan och för dess överlevnad och fortplantning finns även bäcköring som är värddjur för musslornas larver som lever ett tag i fiskarnas gälar. Vattnet håller en bra kvalitet och man kontrollerar flödet noga under sommarhalvåret så att den inte torkar ut och att musslorna inte tar skada.

Efter en genomgång av deras verksamhet gjorde vi en vandring efter bäcken en kort sträcka för att eventuellt få syn på några flodpärlmusslor. Promenaden avslutades med intagande av medhavd förtäring. Vi tackade Emelie för en väldigt intressant redogörelse för deras arbete med vattenförvaltning innan vi åkte vidare.

Efter besöket ekoparken gjorde vi en förflyttning till Färna och till Ferna Bryggeri för att prova olika lokalproducerade ölsorter för de som ville. Ungefär hälften av deltagarna nappade på erbjudandet att på egen bekostnad provsmaka fyra-fem olika sorter. Joakim Pedersén som driver bryggeriet berättade om verksamheten och om arbetet med tillverkningen av de olika sorterna. Vi fick en utförlig beskrivning av processen att framställa öl och vilka olika hinder man stött på längs vägen. Besöket var väldigt givande och gav en förståelse för hantverket att framställa denna ädla dryck. Efter att tackat Joakim för den intressanta presentationen och det bra bemötandet avvek vi från platsen och var och en åkte till sitt. Vi som ordnat denna eftermiddag var mycket nöjda med båda besöken.

Rapporterade gjorde Erik Brate