LRF Dalarna välkomnar regeringens tillsättning av jaktlagsutredning

Jägare i skog

LRF har under lång tid identifierat behovet av att nuvarande jaktlagstiftning från 1987 moderniseras. Samhällets utmaningar har förändrats på många plan sedan dess och dåtidens tydliga inriktning om ökning och skydd av vårt vilt har lyckats mycket väl. Den enda säkerhetsventil som markägarna har idag för att hantera stora viltstammar och omfattande skador är skyddsjakt. LRF välkomnar därför särskilt regeringens tillsättande av en jaktlagsutredning.

– Vi behöver en modern jaktlagstiftning med enkla och användbara verktyg som hjälper oss markägare i vardagen att förvalta viltstammarna utifrån lokala förutsättningar och rådande naturlig fodertillgång. Nuvarande lagstiftning har lyckats väl med att skydda och stötta viltet, men misslyckats vad gäller att ge verktyg för att balansera viltets värden mot viltets kostnader, säger Anita Boman Daniels, ordförande LRF Dalarna.

Enligt Viltskadekommissionens utredning kostar viltet minst 18 miljarder kronor årligen för jordbruk, skogsbruk och trafik. Var åttonde minut sker en viltolycka på våra vägar, vilket är ovanligt mycket jämfört med våra grannländer.

En av LRFs medlemmars viktigaste frågor, nämligen att begränsa och reglera möjligheten till utfodring av vilt för bättre möjlighet att förvalta viltstammarnas storlek och täthet omfattas dock tyvärr inte av utredningsdirektivet.

– Det är olyckligt att utredningsdirektivet inte omfattar denna viktiga fråga. Vi förväntar oss därför att Regeringen avser att § 6 Jaktlagen, som reglerar möjligheten till utfodring kommer att utvärderas i särskild ordning enligt den möjlighet som regeringens proposition 2020/21:183 Utfodring av vilt ger stöd för, avslutar Anita Boman Daniels.

Välkommen att kontakta: Anita Boman Daniels, ordförande LRF Dalarna, 070 628 63 82.