LRF Entreprenad arrangerade digitalt branschråd

Tankning, traktor

Stölder av GPS, förebyggande arbete, ökad produktion av inhemska biodrivmedel och utfasning av fossila drivmedel. Detta var de ämnen som avhandlades vid LRF Entreprenads digitala branschråd den 25 januari 2024.

Mötet inleddes av polisen Erik Reimstad som pratade om hur statistiken såg ut för stölder av GPS:er och hur polisen arbetar med det. Han betonade vikten av noggrann dokumentation av utrustningens serienummer och andra identifierande detaljer för att underlätta återlämningen av stulna enheter, både i Sverige och utomlands.

Försäkringsexperterna Patrik Larsson och Helena Hellsten, från Länsförsäkringar Östgöta, tog sedan över för att diskutera förebyggande åtgärder och kraven för att erhålla försäkringsersättning vid eventuella stölder.

Nästa fokusområde var övergången till fossilfria alternativ och utfasningen av fossila drivmedel. Pål Börjesson från Lunds Universitet presenterade möjligheterna att öka produktionen av inhemska biodrivmedel och diskuterade de politiska hinder som kan påverka genomförandet av detta. Ola Pettersson från Rise följde upp med insikter om hur fossilbränslen kan fasas ut och vad som krävs för en framgångsrik övergång.

Deltagarna var aktiva med frågor och synpunkter, vilket resulterade i en önskan om fortsatta diskussioner om dessa ämnen. LRF Entreprenads strävar efter att hålla fler möten av detta slag för att ge medlemmarna möjlighet att lära sig, ställa frågor och dela sina tankar och synpunkter.