LRF Gävleborg: jordbrukets gröna omställning kan kosta 20 miljarder om året

får, hälsingland

Gävleborgs jord- och skogsbruk är en viktig motor och en nödvändighet i den gröna omställningen, utifrån en säker livsmedelsproduktion och ett hållbarhetsperspektiv. Kostnaderna för de nödvändiga investeringarna och åtgärderna för den gröna omställningen inom jordbruket i Sverige kan summeras till ungefär 20 miljarder kr per år, visar LRFs rapport ”Kostnader för den gröna omställningen”.

I dessa 20 miljarder ingår både klimatanpassningar och åtgärder för att minska klimatavtrycket och åtgärder för att nå flera viktiga miljömål för biologisk mångfald och rent vatten med mera. Även om vi inte vet vad kostnaden är för Gävleborg kan vi med säkerhet säga att den är betydande.

Ska vi klara både att minska våra klimatavtryck inom de gröna näringarna samtidigt som vi ökar vår förmåga att producera livsmedel i Gävleborg behövs statliga investeringar. Det görs i dag omfattande statliga satsningar för att ställa om svensk industri. Det är nu hög tid att vårt jord- och skogsbruk får motsvarande uppmärksamhet. 

– Även om vi inom jordbruket redan har uppnått mycket, så måste vi nu sträva efter att ta nästa steg. Investeringstakten måste öka redan nu, vad gäller klimatanpassning så väl som åtgärder för att minska vår klimatpåverkan. Våra medlemmar har vilja och innovationskraft, men att lantbrukarna ensamma ska bära kostnaden för en omställning som är avgörande för oss alla är inte rimligt, säger Lotta Zetterlund, ordförande LRF Gävleborg.

LRFs regionförbund i Gävleborg är en av LRFs 17 regioner. Förtroendevalda och medarbetare i LRF Gävleborg jobbar med medlemsnyttan i fokus för våra 5 000 medlemmar. 

Här kan du läsa mer.