LRF Mälardalen guidar EU:s jordbrukskommissionär på gård i Sigtuna

LRF Mälardalen vara med och träffade EU:s jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski från Polen när han besökte Österby Gård i Sigtuna.

Ordförande för LRF Mälardalen Tomas Olsson, vice ordförande Birgitta Carlsson och ledamot Fredrik Melin var på plats för att ta emot delegationen från EU.

LRFs riksförbundsstyrelse med ordförande Palle Borgström i spetsen hade bjudit ut kommissionären på ett gårdsbesök till Österby gård där Kristian och Saga Svensson berättade om lantbruket och dess utmaningar.

– Det var ett viktigt besök för att skapa förståelse för vår unika förutsättningar i Sverige och det var intressanta samtal om bland annat investeringsstöd och andra typer av ersättningar, säger Tomas Olsson, ordförande för LRF Mälardalen.

– Den stora utmaningen just nu är förstås torkan, men för att kunna bygga ett konkurrenskraftigt jordbruk som kan hantera bland annat torka bättre måste vi ha långsiktighet i jordbrukspolitiken, fortsätter Tomas Olsson.

Det viktigast med besöket var att vissa hur det ser på en svensk gård med den mångfald av skog, åkrar, åkerholmar och beten. Det var deltagarna överens om. Speciellt med tanke på att det var kommissionärens första besök på en svensk gård. 

ATL har en artikel om besöket (låst).