LRF Mälardalen på krisberedskapsmässa

Traktordrivet elverk

LRF har en betydande roll i Sveriges krisberedskap, inte minst på lokal nivå. Under krisberedskapsveckan deltog LRF Mälardalen i krisberedskapsmässan i Ransta, Sala, och ordnade ett traktordrivet elverk som drev bygdegården, dit länsstyrelsen i en övning flyttat sin krisstab.

Håkan Johansson, ledamot i regionstyrelsen och lantbrukare i Sala, var på plats och hade ordnat elverket. Han berättar att syftet med att delta på beredskapsmässan var att visa vad LRF kan hjälpa till med vad gäller krisberedskap.

Se en film med Håkan från mässan


Håkan Johansson på beredskapsmässan i Ransta utanför Sala

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Den genomförs alltid vecka 39.
Läs mer på MSB:s hemsida