LRF medlemsundersökning 2023

Äng, skog

Medlemmarnas förtroende för LRF, Sveriges största företagarorganisation, är både högt och stabilt. Det visar LRFs medlemsundersökning Nöjd Medlem 2023.

Korta fakta från LRFs medlemsundersökning 2023

 • Medlemmarna tycker att det absolut viktigast är att LRF driver det gröna näringslivets frågor bland politiker och andra beslutsfattare och att LRF arbetar för att skapa positiv opinion för det gröna näringslivet. På dessa områden får LRF också fortsatt de högsta betygen från medlemmarna.
 • Vi ser att det finns ett starkt stöd och ett högt förtroende hos våra medlemmar att driva de frågor vi gör, och det är välförankrade beslut.
 • Vi ser också att majoriteten av medlemmarna upplever att de får valuta för medlemsavgiften.
 • Man anser att det är viktigt att vi är många medlemmar. LRF har en otrolig kraft i gemensamma frågor. 
 • LRF ses av medlemmarna som en viktig organisation som bidrar till utvecklingen av det gröna näringslivet. LRF står upp för sina medlemmar, oavsett utmaningar de står inför – stora som små.
 • De viktigaste näringspolitiska frågorna för 2023 är markintrång- och äganderättsfrågor, skogspolitik, samt service och infrastruktur på landsbygden. Det är samma topp tre som för 2022.
 • Sex av tio medlemmar tycker att LRF har en hög tillgänglighet och ett bra bemötande av medlemmarna. Detta är något lägre än för 2022.
 • Förtroendet för LRF är högt och i stort sett lika många som förra året är nöjda på det hela taget med sitt medlemskap.
 • Medlemmarna mest uppskattade medlemsförmåner är tidningspaketet Land, Land Lantbruk och Land Skogsbruk, rabatter från LRF Samköp samt rådgivningstjänsten Juridisk vägledning.
 • Förändringarna från föregående år är inte statistik signifikanta.

 

Medlemsundersökningens topp tre-betyg:

Medlemmarna ger högst betyg till:

 1. LRFs näringspolitiska arbete
 2. LRFs opinionsbildningsarbete
 3. LRF-medlemskapets förmåner


LRF-medlemmarnas viktigaste frågor:

 • 95% tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att LRF arbetar för att skapa positiv opinion för det gröna näringslivet.
 • 95% tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att LRF har god tillgänglighet och ett gott bemötande för ditt medlemskap i LRF.
 • 94% tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att LRF driver det gröna näringslivets frågor bland politiker och andra beslutsfattare.

Så här tycker medlemmarna om LRF:

 • 83% (8 av 10) anser att LRF är en viktig organisation.
 • 84% anser att det är viktigt att vara många medlemmar i LRF.
 • 72% anser att LRF bidrar till att utveckla det gröna näringslivet.

 

Medlemsundersökningen genomfördes som en webbenkät 6/2-5/3 2023, 1 283 respondenter i ett riksrepresentativt slumpmässigt urval.