LRF medverkade på yrkesmässa

Bonden i skolan, Berga, elever, lärare, kor

I veckan medverkade kommungruppen på yrkesmässa på Peder Skrivares gymnasium i Varberg.

Fokus var på vad man kan jobba med eller utbilda sig till efter gymnasiet inom de gröna näringarna.

Lantbrukare Helene Gunnarsson: Foto: Cecilia Bengtsson

Medverkade gjorde Helene Gunnarsson och Christian Bengtsson. Helene pratade om att som lantbrukare är man företagsledare med allt vad det innebär, personalansvar, ekonomi. Hon pratade också om hur det är att vara förtroendevald. Christian pratade om hur han utbildade sig till husdjursagronom och nu jobbar med forskning och utveckling på det nordiska avelsföretaget Viking Genetics.

Totalt var det sexton yrken som presenterade sig och eleverna vandrade runt till de olika yrkena.

Cecilia Bengtsson
Ordförande Varbergs kommungrupp och styrelseledamot LRF Halland, cecilia.bengtsson@lrf.se