LRF Mjölkdelegation är bildat: "Känns som en nystart"

LRF Mjölkdelegation. Från vänster: Marita Wolf, Gustav Kämpe, Kjell-Åke Karlsson, Anders Rolfsson, Inger-Lise Sjöström, Anna Vägermark, Joakim Borgs, Magnus Carlman, Göran Olofsson, Claes Arnesson, Jimmy Grinsvall, Eskil Carlsson, Elin Johansson.
LRF Mjölkdelegation. Från vänster: Marita Wolf, Arla, Gustav Kämpe, Arla, Kjell-Åke Karlsson, Gäsene Mejeri, Anders Rolfsson, Skånemejerier, Inger-Lise Sjöström, Arla, Anna Vägermark, Växa, Joakim Borgs, LRF, Magnus Carlman, Växa, Göran Olofsson, Norrmejerier, Claes Arnesson, Falköpings Mejeri, Jimmy Grinsvall, Rådgivarna i Sjuhärad, Eskil Carlsson, Skånesemin, Elin Johansson, Arla. Palle Borgström, LRF och Magnus Lindberg, Svensk Mjölk saknas på bilden.

Nu samlas den svenska mjölknäringen och bildar LRF Mjölkdelegation, bestående av representanter från Svensk Mjölk, LRF, Växa Sverige, Rådgivarna Sjuhärad och Skånesemin. Syftet med LRF Mjölkdelegation är att skapa ytterligare ökat tryck i det näringspolitiska arbetet och därigenom öka mjölkföretagarnas förutsättningar för att skapa lönsamhet, konkurrenskraft och tillväxt.  

– Att koppla ihop rådgivningen, LRF och mejerierna på detta sätt gör att vi blir ännu starkare. Det här känns som en nystart, säger Inger-Lise Sjöström som är ordförande i LRF Mjölkdelegation.

Under första sammanträdet lyftes bland annat arbetet med ökad konkurrenskraft, veterinärfrågan, konsekvenser av de nya ViLA-reglerna, regelförenklingar och det växande intresset för att bli mjölkföretagare.

– Det råder en optimism i branschen som jag inte har sett på många år. Samtidigt finns utmaningar, därför är det extra viktigt att branschen samlar oss för att påverka beslutsfattarna om vad som krävs för att mjölkbranschen ska fortsätta att utvecklas. Eftersom vi lever på en global marknad är det viktigt att vår konkurrenskraft ökar. Inte minst ur ett beredskapsperspektiv. Det är som landsbygdsministern säger att korna är våra vandrande beredskapslager så låt oss göra lagret större och effektivare, säger Inger-Lise Sjöström.

I presidiet för LRF Mjölkdelegation sitter även Joakim Borgs, styrelseledamot i LRF och Magnus Carlman, ordförande i Växa.

– Moderniseringen inom mjölkbranschen går fort och då blir rådgivningen till mjölkföretagarna allt viktigare, säger Magnus Carlman, ordförande i Växa. 

Joakim Borgs ser också fördelar med en Mjölkdelegation: 

– Det är väldigt roligt att LRF Mjölk har tagit steget och bildat en delegation. Tillsammans är vi starka.

Dessa ingår i LRF Mjölkdelegation 

Presidiet: Inger-Lise Sjöström, ordförande och styrelseledamot i Arla, Magnus Carlman, ordförande i Växa, Joakim Borgs, ledamot i LRF. 
Övriga: Elin Johansson, Arla, Marita Wolf, Arla, Gustav Kämpe, Arla, Claes Arnesson, Falköpings Mejeri, Kjell-Åke Karlsson, Gäsene, Palle Borgström, LRF, Göran Olofsson, Norrmejerier, Jimmy Grinsvall, Rådgivarna i Sjuhärad, Anders Rolfsson, Skånemejerier, Eskil Carlsson, Skånesemin, Anna Vägermark, Växa, Magnus Lindberg, Svensk Mjölk. 

Läs mer i ATL: Här är nya mjölkdelegationen – ska lobba för ökad lönsamhet