LRF om historiska skiftet i växtodlingen

Riks Rekordstor areal med höstraps och historiskt låg spannmålsodling. Det visar Jordbruksverkets nya rapport om årets växtodling. Vi ställde 4 frågor till Malin Hagbardsson, branschansvarig för LRF Växtodling

Årets areal med höstraps är den största sedan 1965, samtidigt är årets spannmålsareal den minsta sedan mätningarna började på 1860-talet. Vad beror detta skifte på?

- Lönsamheten och efterfrågan ser bra ut för oljeväxter och det har påverkat valet för spannmålsbönderna till förmån för oljeväxter. Det är svårt att odla höstoljeväxter norr om Mälardalen men i klassiska spannmålsdistrikt har många bönder ökat oljeväxtodlingen. Vi ska komma ihåg att det är historiskt höga priser på både spannmål och oljeväxter.

Det bor nästan tre gånger så många invånare i Sverige i dag, jämfört med 1860. Kommer spannmålet att räcka?

- Spannmål är en av få produkter där vi har över 100 procent självförsörjningsgrad. Men i en tid där spannmål förväntas saknas på världsmarknaden hade ökad spannmålsodling önskats och det är klart att de mycket höga kostnaderna på insatsvaror påverkat lantbrukarnas val av gröda. Å andra sidan ökar odlingen av oljeväxter där efterfrågan från marknaden är mycket stark. Ökningen av baljväxtarealen är också positiv.

Andelen mark i träda ökar från ca 146 000 hektar 2021 till 155 000 i år. Av den totala åkermarken uppgår nu 6% av träda och det i en tid när vi och världen behöver öka livsmedelsproduktionen. Hur ser LRF på det?

- Att det skulle bli träda i år var ingen överraskning med tanke på de höga kostnaderna för  insatsvaror. Det är helt enkelt en stor risk för företagaren när man inte vet hur skördeutfallet kommer bli. Trädan är inte heller uppe på de nivåer som var 2017-2018.

Vad är det viktigaste för den svenska matproduktionen just nu?

- Dels måste de beslutade stödpaketen komma ut snabbt till lantbrukare, och prisökningarna i affären måste komma bonden till del. Men en nyckelfråga är också hur väderleken utvecklas under resten av året där inledningen av säsongen varit torr men där det nu har kommit en del regn. En annan osäker faktor är hur lantbrukarna kommer att ha tillgång av gödselmedel och likvida medel för inköp inför odlingssäsongen 2023.

LÄS MER Hela SJVs skörderapport

LÄS MER: Se graferna som visar fördelningen