LRF Skåne och Skånes fårintressenter ansöker om skyddsjakt på varg

Varg, bild från Unsplash

Under lång tid har djurhållare kring Linderödsåsen levt med en vargnärvaro och ett stort antal angrepp har skett. Nästan femtio får och en kviga har rivits sedan hösten 2022. Under måndagen ansökte LRF Skåne och Skånes Fårintressenter därför om skyddsjakt eftersom länsstyrelsen inte verkställer det beslut de själva tagit.

Sedan hösten 2022 har länsstyrelsen i Skåne fattat beslut om skyddsjakt mot reviret vid två tillfällen, inget av besluten har verkställts. Under 2022 revs tjugofem djur vid fyra tillfällen, vilka kunde knytas till revirets vargar. Under hösten 2023 har ytterligare tjugotvå djur rivits vid fem tillfällen. Det senaste angreppet skedde den18 oktober utanför S:t Olof i Tomelilla kommun.

Revirets vargar, och närmare bestämt alfatiken, har gjort sig skyldig till 4 dokumenterade angrepp under en tolvmånadersperiod, varvid viltskadecenters riktlinjer för skyddsjakt är uppnådda.

Vi anser att förutsättningarna är sådana att det inte finns någon annan lämplig lösning än skyddsjakt då tamdjurstätheten är stor i området. Här har Länsstyrelsen i Skåne gjort samma bedömning i sina beslut om skyddsjakt varför saken bör vara helt klargjord.

  • Då kriterierna för att besluta om skyddsjakt på varg väl är uppfyllda anser LRF Skåne att länsstyrelsen skyndsamt bör fatta beslut om skyddsjakt på minst en individ eller följa det beslut de redan själva tagit, menar Anders Rolfsson ansvarig för rovdjursfrågor i LRF Skåne.

Av Naturvårdsverkets nyligen reviderade riktlinjer för beslut om skyddsjakt framgår bland annat att en skada ska anses vara allvarlig om den överstiger vad som kan anses normalt eller rimligt att tolerera. I området kring Linderödsåsen är det vår åsikt att detta med råge överskrids.

  • Vi anser att attackerna tveklöst är allvarliga både för de enskilda företagarna och för näringens framtidstro generellt, avslutar Anna Kristoffersson ordförande i Skånes Fårintressenter

För mer information kontakta:

Anders Rolfsson, anders.rolfsson@lrf.se 070-632 39 05, Viltansvarig Styrelseledamot LRF Skåne 

Anna Kristoffersson, anna.kristoffersson@telia.com 070- 852 01 94, Ordförande Skånes Fårintressenter