LRF Skogsägarna kritiska till nya riktlinjer

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har presenterat nya riktlinjer för hur det formella skyddet av skog ska bygga på frivillighet. LRF Skogsägarna är kritiska och menar att det inte är så.

Riktlinjerna riktar sig till tjänstemän på länsstyrelserna, Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket och är en del av myndighetsuppdraget att ta fram en ny nationell strategi för formellt skydd.

Bygger inte på frivillighet

LRF Skogsägarna är kritiska till de nya riktlinjerna och menar att de inte bygger på frivillighet hos markägaren. Exempelvis är utgångspunkten fortsatt för myndigheterna att om skogen planeras att avverkas så fortsätter man processen med det formella skyddet, mot skogsägarens vilja.

LRF Skogsägarna agerar i frågan och återkommer med mer information inom kort.

Riktlinjerna

Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens nya riktlinjer finns att läsa här: 
Riktlinjer för frivilligt formellt skydd av skog (naturvardsverket.se)