LRF som folkrörelseorganisation - Lokalavdelningarnas betydelser på landsbygden

Potatisskörd, skörd, åker

Välkomna till en kväll tisdagen den 7 mars kl. 19.00-21.00 med LRF Värmland där vi berättar mer om den forskningsstudie om ”Lantbrukarnas Riksförbund som folkrörelseorganisation - Lokalavdelningarnas betydelser på landsbygden” − som genomförts av Patrik Cras (Sveriges lantbruksuniversitet), Johan von Essen (Marie Cederschiöld högskola), Marie Nordfeldt (Karlstads universitet) och Pelle Åberg (Marie Cederschiöld högskola).

Datum 7/3 - 2023 kl. 19:00 - 21:00
Plats: Digitalt via Teams
Arrangör: LRF Värmland
Målgrupp: Medlemmar i LRF
Sista anmälningsdatum: 2023-03-06

Patrik Ohlsson, ordförande i LRF Värmland hälsar välkommen och Torbjörn Olsson, styrelseledamot i LRF Värmland tar några ord om den remiss om förändrad LRF-organisation som vi nu har ute på höring. Därefter berättar forskarna ur helikopterperspektiv om sin studie övergripande för att sedan zooma in på LRF och ner på lokalavdelningarna och de värmländska bygderna.

Slutsatser om lokalavdelningarnas roll i samhället vs kommunnivån och jämfört med andra civilsamhällesaktörer. Skillnader om sådana finns i olika delar av landet, vilken kontext som ger dessa skillnader och forskarnas generella tankar om hur vi kan stärka lokal påverkan och medlemsaktivitet.

Därefter öppnar vi upp för en dialog med deltagarnas frågor och funderingar.

Varmt välkommen med din anmälan till medlemsservice@lrf.se senast den 6 mars för att erhålla länk till mötet.

/ Regionstyrelsen LRF Värmland


Bakgrund:
Studien belyser i vilken mån och på vilka sätt som LRF fortfarande är en folkrörelse på lokalnivå genom att ge kunskap om hur LRF agerar och organiseras lokalt. Rapporten beskriver och diskuterar hur LRF:s lokalavdelningar fungerar och arbetar i olika landsbygdssammanhang.

Följande frågeställningar har väglett undersökningen:
− Hur fungerar organiseringen i LRF:s lokalavdelningar? 
− Vad betyder LRF lokalt för LRF:s medlemmar? 
− Vilken betydelse har LRF för lokalsamhällen på landsbygden? 

Studien har tittat på lantbrukares egenorganisering och hur den bidrar till att upprätthålla en levande landsbygd och hur LRF kan verka som en folkrörelseorganisation på lokal nivå. Eftersom landsbygden inte är enhetlig utan det snarare är fråga om ”landsbygder” genomförs studien på olika platser som gör det möjligt att undersöka LRF:s lokalavdelningar i olika typer av kontexter. Studien har genomförts på platser i Värmland och på Gotland.