LRF tar plats i näringslivsråd

Ett genombrott av historiska mått görs när Carl Gudmundsson tar plats i Norrköpings näringslivsråd. Här ska han axla den Gröna näringen och bli en röst för livsmedelsproduktionen från jord till bord. Beskedet kom på veteåkern under ett företagsbesök.

Norrköpings kommun gör en nystart inom näringslivsförvaltningen. Joakim Ljungkvist kliver in som ny näringslivsdirektör och har uppdraget att knyta nya band mellan företag och branscher å ena sidan och tjänstemän och politiker å den andra.

Målet är att Norrköping bli en av landets bästa kommuner för företagande.

– Det jag fått höra idag är imponerande. Vi är inte bara ett av de främsta länen när det gäller avkastning inom jordbruket utan markerna kring Norrköping framstår som några av de bördigaste. Detta är något vi alla behöver ta till oss och utveckla vidare, menade Joakim.

När han bygger kommunens nya arbetssätt och näringslivsråd öppnar han dörren till den Gröna näringen. För första gången tar traktens bönder plats bredvid direktörerna från pappersbruken, industrikoncerner, handeln och besöksnäringen.

– Jag ser att lantbrukssidan består av närmare 450 företagare och entreprenörer. Man omsätter över en miljard kronor. Branschen är framgångsrik och har en betydande export på spannmålssidan. Här finns också delar vi som stad kan vara med och utveckla, betonade Joakim.

Carl Gudmundsson gillade det han hörde av kommunrepresentanten. Han uppskattade framför allt energin och viljan att inkludera lantbruket bland gruppen av andra viktiga företag och branscher.

– Men jag kan inte sitta av tid. Det måste ge resultat. Vi som bransch måste få ut någon nytta av detta näringslivsråd. Det känns ändå positivt att de högsta tjänstemännen och politikerna vill engagera sig även i våra frågor, menade Calle.

Han skissade snabbt fram ett par frågor han kommer att driva: mer serviceinriktade tjänstemän och detaljplaner där åkermarken även i fortsättningen får vara åkermark för livsmedelsproduktion.

Undersamtalet deltog även kommungruppens ordförande Henrik Rasmussen, Erik Darenius, näringspolitiskt ansvarig i kommungruppen samt Jeanette Blackert, ordförande för LRF i Östergötland som ilade iväg till annat möte innan det blev dags för fotografering.