LRF Trädgård kartlägger plast i trädgårdsnäringen

Plastkrukor
Som producenter är det viktigt att vi läser på och sätter oss in i de material vi väljer till våra förpackningar.

För att trädgårdsnäringen ska bli mer hållbar är det viktigt att det användes rätt plast i produktion och förpackningar. Därför har LRF Trädgård i samarbete med RISE kartlagt vilka olika plaster som används inom branschen och vad producenter bör tänka på för att öka materialåtervinning av fossil plast, som ett nödvändigt steg i om­ställningen till en cirkulär ekonomi.

Plast är en central fråga, inte minst när nu kommunerna tar över ansvaret för förpackningar den 1 januari 2024. De nya bestämmelserna innebär att kommunerna tar över det operationella ansvaret för insamling av förpackningsavfall, samt för information till hushållen om förebyggande och sortering av förpackningsavfall - vilket idag sköts av producenterna. 

Mer återvunnen plast ger ett bättre samhälle i strävan mot en hållbar utveckling och en cirkulär bioekonomi. Men endast en liten andel av den plast som blir avfall i Sverige i dag materialåtervinns - uppskattningar visar på under 10 procent. 

Faktorer som påverkar möjligheterna att återvinna plast är bland annat typen av plast och produkt, infrastruktur, tillgänglig återvinningsteknik, samt efterfrågan och kvalitet på återvunnen råvara. 

De utmaningar som plast innebär beror till stor del på att våra system för produktion och konsumtion inte är hållbara. All plast kan inte ersättas med nya material idag, men vi måste kunna ge nytt liv åt majoriteten av den plast vi använder. 

Hur detta kan gå till har LRF Trädgårds satsning ”Goda Affärer Cirkulär Bioekonomi Trädgård” undersökt i samarbete med RISE och presenterat genom digitala föreläsningar under våren.

Som producenter är det viktigt att vi läser på och sätter oss in i de material vi väljer till våra förpackningar. Plast är inte ett enskilt material utan en samlingsbenämning för syntetiskt bildade polymermaterial. 

De vanligaste förekommande plasttyperna är polyeten (PE), polypropen (PP), polystyren (PS), polyvinylklorid (PVC) och polyamid (Nylon). De många olika typerna av plast och kombinationerna av olika material och tillsatserna försvårar möjligheterna att materialåtervinna plast i den industriella sorteringen.

En missuppfattning är att plast som marknadsförs som ”bionedbrytbar” eller ”komposterbar” kan slängas i naturen. Men att plasten är biobaserad betyder vanligtvis inte att den bryts ner i naturen utan att det behövs industriell kompost för nedbrytningen. Den sortens anläggningar finns inte i Sverige och då det saknas ett återvinningssystem förbränns den med största sannolikhet istället. 

Sex snabba sätt att bidra till bättre återvinning

1. Använd om möjligt polypropen, polyeten eller PET. Det är storvolymplaster med effektiva återvinningssystem redan på plats.

2. Byt ut den svarta plasten (även mörka färger av blått, grönt eller grått) till en plastsort som är ljus och återvinningsbar.

3. Använd etiketter i samma material som produkten. Pappersetiketter på kartong och plastetiketter på plastprodukter och emballageplast.

4. Undvik att trycka direkt på plastdetaljen.

5. Undvik fyllmedel i för hög grad så att densiteten inte ändras. Det försvårar den industriella sorteringen.

6. Undvik bionedbrytbar plast. Att plasten är biobaserad betyder vanligtvis inte att den bryts ner i naturen utan att det behövs industriell kompost för nedbrytningen. Den sortens anläggningar finns ej i Sverige.

Logo

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsområden.