LRF Ungdomen i Dalarna arrangerade dikesvandring

LRF Ungdomen i Dalarna arrangerade dikesvandring

LRF Ungdomen Dalarna tog nyligen initiativ till dikesvandring som genomfördes i Hedemora hos Joakim, Maria och Simon Fjägers. Jon Wessling från Hushållningssällskapet delade med sig av sina kunskaper i ämnet.

Det blev en mycket lyckad aktivitet som även lockade elever från åk 3 från Stiernhöökgymnasiet. De passade på att tillsammans med några lärare ha fältundervisning i växtodling.

Underhåll av diken är ett projekt som LRF har ihop med Jordbruksverket och Studieförbundet Vuxenskolan.

LRF Ungdomen i Dalarna arrangerade dikesvandring