LRF vill åtskilligt i viltfrågan

Kronhjort äter gräs

Sista dagen i oktober ordnade LRF en diskussion om vilt med tre av länets riksdagsledamöter.  

LRF vill åtskilligt i viltfrågan, bl a vill vi få tillsatt en ny jaktlagsutredning som går i takt med tiden, vi vill se förenklingar vad gäller skyddsjakt på både varg och vildsvin och vi vill, kort uttryck, få styrsel i rovdjurspolitiken.  

 

Allt som behöver göras är inte politik men tillräckligt mycket för att motivera en träff med politiker. Därför bjöd vi in till en träff för att på plats i Knäred få beskriva vad viltskador kan innebära och få lyssna på två ordentligt berörda företagare hur man upplever och hanterar angrepp av vildsvin och av varg.  

 

Stefan och Pernilla Sunnegård har mjölkproduktion i Knäred och i samma område bedriver Johan Auselius och Jennie Davidsson nötköttsproduktion. De har erfarenheter av både vildsvin och varg i sina respektive företag och de förklarade därför på ett alldeles utmärkt sätt varför de regeländringar LRF önskar är så viktiga.  

 

 Johan, Jennie, Pernilla och Stefan jämför vildsvinsskador på sina respektive sidor om vägen. Foto: Jan Landström

 

Från riksdagens hallandsbänk deltog Christofer Bergenblock (C) samt Erik Hellsborn och Carita Boulwén (SD). De fick bland annat höra Stefan och Pernilla berätta hur det är att behöva tillbringa en hel natt med att leta reda på djur utskrämda av varg och Jennie fyllde på med att beskriva hur det sen går åt veckor av arbete att ”få ordning” på de uppskärrade djuren igen. Vi hade också bra diskussioner om hur den psykosociala arbetsmiljön påverkas av såväl rovdjur som vildsvin.  

 

 

Stefan Sunnegård pekar var ungdjuren skulle ha varit när de i själva verket var skrämda till skogs bakom hans rygg. Foto: Jan Landström

 

Vildsvinen var ett andra tema för vårt möte. I trakter som Knäred är det tyvärr bara att stanna bilen varsomhelst för att få bevis om att det är en viktig fråga. I sådana här mellanbygder blir det obehagligt tydligt hur viltet hotar företagens utveckling. Vi såg inte bara vildsvinsskadade vallar utan tyvärr även en hel del nyligen planterad åkermark. 

 

Men det är inte hopplöst. Politikerna kan göra flera viktiga saker som gör verklig skillnad. Tidigare förändringar om regelverket kring mörkerriktmedel vid jakt efter vildsvin är exempel på det. Mer av sådant summerade vi dagen och skickade med våra konkreta beställningar. 

 

Anders Richardsson
Ordförande LRF Halland, anders.richardsson@lrf.se