LRFs arbete bidrog till länsstyrelsens beslut om förslag på nytt Natura 2000 område för fåglar

Idag meddelade länsstyrelsen i Kalmar län att de beslutat att föreslå nya Natura 2000 områden till regeringen. Det vill säga att alla landområden som ingick i remissförslaget från början har tagits bort och att skyddet startar 100 meter ut från strandlinjen och kommer endast att beröra vattenareal och mindre öar.

Tack för att ni lyssnat på oss!

- Denna förflyttning som länsstyrelsen gjort i frågan kring Natura 2000 visar den möjlighet och påverkan som finns i LRF som medlemsorganisation. Det visar också vad vi kan uppnå tillsammans med andra, dvs våra medlemmar och andra organisationer när vi går hand i hand. Vi vill också tacka länsstyrelsen för att de har valt att lyssna på oss i denna fråga och varit öppna för en dialog med oss, säger Roger Gustafsson, ordförande LRF Sydost.

LRF är väldigt glada över det pressmeddelande som länsstyrelsen i Kalmar län presenterade idag, där man beslutat om en ändring utifrån den grundremiss som skickats ut. Länsstyrelsen kommer att föreslå till regeringen att man flyttar bort skyddet från land och att det i stället ska starta 100 meter ut från strandlinjen och kommer endast att beröra vattenareal och mindre öar. Med undantaget för ett område vid Ottenby & Ottenby rev och Hoburgs bank och Midsjöbankarna.

LRFs arbete är inte slut

Nu kommer länsstyrelsen att skicka vidare sitt förslag tillsammans med alla yttranden till Naturvårdsverket. Där kommer ärendet att beredas för att sedan gå vidare till regeringen för beslut.

- Men det sagt så slutar inte LRFs arbete här. Vi ser att vi har en fortsatt viktig roll att påverka och se till att beslutet från regeringen inte landar i ett ökat skydd. Vi kommer att bjuda ut berörda politiker från riksdagen och departement för att belysa frågan i det stora hela, det vill säga inte bara problematiken med ett Natura 2000 fågelskydd i Kalmar län utan Natura 2000 problematiken i sin helhet och hur det kan påverka enskilda negativt något enormt, säger Carin Hoflund, regionalt sakkunnig LRF Syd.

LRFs ståndpunkt i frågan

LRF ståndpunkt har varit att länsstyrelsen valt att göra en övertolkning av regeringsuppdraget och tagit med otroligt mycket mer mark än vad som krävts. LRF förstår att Sverige måste skydda värden för fåglar men det måste ställas i proportion till andra verksamheter och hur de samt samhället i stort kan påverkas av ett sådan skydd. LRF vet av erfarenhet kring andra ärenden att Natura 2000 kan sätta stopp både för utvecklig av verksamheter och rätten till att bo och verka på sin egen mark.

LRF är otroligt tacksamma över den uppslutning vi fått i frågan både från medlemmar och andra organisationer och kommuner, vilket man ser tydligt i de yttranden som har kommit in, där i princip 99% av de hundratals yttrandena har varit negativt inställda till förslaget.

För frågor och mer information kontakta:

Roger Gustafsson, ordförande LRF Sydost 073-978 63 77 roger.gustafsson@lrf.se

Carin Hoflund, regionalt sakkunnig LRF Syd carin.hoflund@lrf.se

Nyheter om Natura 2000 på lrf.se

https://www.lrf.se/mitt-lrf/regioner/sydost/ny-var-verksamhet/agande---och-brukanderattsfragor/skyddad-natur/

https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/sydost/2022/06/nytt-natura-2000-omrade-i-kalmar-lan/