LRFs demokrati fick verkligen ta plats på stämman i Vara

VG23 stämma

10 motioner gick vidare till riksförbundsstämman från LRF Västra Götalands stämma tidigare i veckan.

Det var en stämma med mycket debatt och diskussion, och det blev också ett antal voteringar, så LRFs demokrati fick verkligen ta plats på stämman i Vara.

De 10 motionerna som gick vidare berörde, LRFs kommunikations och informationsstrategi, Synen på svenskt skogsbruk, Relevant undervisning i skolan om modern svensk livsmedelsproduktion, Sveriges elsituation är ansträngt, Enklare hantering av bankkonton i föreningar, Den svenska vargstammen, Staket och RAS i rovdjurstäta områden, dags att uppdatera LRFs avtal med maskinbranschen, Invasiva arter och svensk mat och svensk livsmedelsstrategi.

Nya i styrelsen blev Alexander Andersson, Gustav Bäckström och Josefina Guttman. Avtackning skedde av Sofia Kämpe, Björn Larsson och Helena Richardsson som avböjt omval.

Under dagen pratade också Sten Tolgfors som är landshövding i Västra Götaland. Han pratade om vikten av livsmedelsproduktion i Västra Götaland. En femtedel av Sveriges livsmedelsproduktion sker i Västra Götaland och detta är en avgörande del av vår livsmedelsproduktion.

- Vi behöver bygga och stärka vår livsmedelsproduktion i fredstid för att ha produktion i kris eller krigstid, sa Sten Tolgfors.

Under kvällens middag delades också ett antal utmärkelser ut.

Silvernålar delades ut till:
Hans Gradén 
Eivor Ottosson, tyvärr hade Eivor inte möjlighet att närvara.  

Skaraborgs Nötkreatursstiftelses stipendium 2023 gick till:
Anna Hessle
Marianne Jansson

Per Lindekrantz kulturpris 2023 gick till:
Jenny Gustafsson, Gingri  och Hans Kennemark, Sandhem
Stefan Bodhall, Grästorp
Victor Daggberg och Kolja Schallenberg vid Skaraborgs Musikal- och Filmakademi

Uppföljande reportage på utmärkelserna kommer under våren.

Clara Hyltbäck

Utmärkelser

Hans Gradén, Silvernål

Hans Gradén fick ta emot utmärkelsen silvernålen. Foto: Ulrika Bertilsson.

Utmärkelser, Marianne och Anders Jansson, Noltorps gård och Anna Hassle

Marianne och Anders Jansson, Noltorps gård och Anna Hessle. Foto: Ulrika Bertilsson.

Utmärkelser, Jenny Gustafsson, Gingri o Hans Kennemark, Sandhem

Jenny Gustafsson från Gingri och Hans Kennemark från Sandhem. Foto: Ulrika Bertilsson.

Utmärkelser, Stefan och Charlotte Bodhall

Stefan och Charlotte Bodhall. Foto: Ulrika Bertilsson

Utmärkelser, Victor Daggberg och Kolja Schallenberg vid Skaraborgs Musikal- och Filmakademi

Victor Daggberg och Kolja Schallenberg vid Skaraborgs Musikal- och Filmakademi. Foto: Ulrika Bertilsson