LRFs lokalavdelningar i Hedemora, Husby och Garpenberg träffas för årsmöten

LRFs lokalavdelning i Garpenberg har årsmöte.

Lokalavdelningar i Hedemora kommun dvs Hedemora, Husby och Garpenberg har en tradition att ha sina årsmöten samtidigt. I år var Garpenberg värd och platsen var Garpenbergs församlingshem. En gemensam programpunkt på årsmöten var Framtidens Folkrörelse.

Pirjo Gustafsson informerade om var i processen arbetet är. Deltagande var nöjda med att det nu finns mera tydlighet hur LRFs folkrörelse kan utvecklas. Och även att beslut på vägvalen för lokalavdelningar avgörs lokalt.

Eftersom alla lokalavdelningar och kommungruppen är aktiva idag är lättare att tänka sig hur dem tänkta framtida LRF organisation kan tänkas att fungera. 

Efter matiga mackor och hembakad kaka genomförde sedan respektive lokalavdelning sitt årsmöte.

LRFs lokalavdelning i Hedemora.
LRFs lokalavdelning i Husby.