LRFs lokalavdelningar Västerlövsta och Huddunde-Enåker samlades för årsmöten

årsmöten västerlövsta huddunge-enåker

Ett tjugofemtal medlemmar i LRFs lokalavdelningar Västerlövsta och Huddunde-Enåker trotsade snöyra och samlade sig för årsmöten i Heby folkets hus.

Förutom årsmötet stod remissen om framtidens folkrörelse på programmet, samt ett besök av Sala sparbank.

Det tuffa året som området har upplevt, inte minst med översvämningar, diskuterades också.