LRFs medskick till politikerna om rovdjur under Vretadagen

Den 10 september var Vretadagen tillbaka efter några års pandemiuppehåll. Särskilt intressant var det att detta också var dagen innan valet till riksdag, region och kommun. Många politiker var på plats och Jeanette Blackert, LRFs regionordförande i Östergötland, hade några medskick till dem vid en särskild programpunkt om rovdjur där LRF och jägarorganisationer medverkade.

- Oavsett hur många vargar som finns i landet och var vi bor så måste vi kunna skydda våra djur mot varg, sa Jeanette och listade tre politiska åtgärder som är viktiga framåt.

  • 100 procent kompensation för ökade kostnader i produktionen. Ökad ersättning för förebyggande åtgärder, företagsvänliga villkor och system. Bidrag för rovdjursavvisande stängsel måste räknas upp med skenande priser. Kompensation för skador ska inte vara inom statsstödssystemet.
  • Möjlighet att skjuta vargar som stör eller angriper djurhållning. Det måste vara enklare och gå snabbare att bedriva skyddsjakt. Licensjakt behövs i hela landet för att styra revirförekomst. Utredningar, DNA-analyser och administrativa begränsningar måste minska i takt med att antal vargar blivit fler
  • Vi ska öka produktionen av livsmedel och värna naturbeten. I skogs- och mellanbygd finns potentialen - då behövs lönsamhet och framtidstro. Det finns bara en bråkdel kvar av ängs- och hagmarker som genom tusentals år av bete utvecklat en specifik artrikedom Dessa behöver värnas och då behövs fler betande mular, inte färre.

Läs om hur djurägare ser på att driva företag i närhet till varg.: https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/om-oss/nyheter-och-press/nyheter---ostergotland/2022-06-17-lansstyrelsen-har-undersokt-hur-manniskor-i-langbogenreviret-ser-pa-rovdjur.html