På Västra Götalands regionstämma 2023 motionerade Uddevalla kommungrupp om LRFs roll i REVAQ. Då beslutades att skicka en skrivelse till riksförbundsstyrelsen och riksförbundet har nu svarat.

LRF kommer fortsatt vara kvar i REVAQ med motivet att det på så sätt säkrar i viss standard på REVAQ certifierat slam. Det har vid flera tillfällen lyfts fram att tillsätta ett branschråd för slam som Naturvårdsverket i så fall ska vara huvudman för. Detta har trots LRFs påstötningar inte blivit av ännu. Den största orsaken till det är att ett flertal EU direktiv som berör slamfrågan först behöver sätta sig innan ett branschråd kan bli aktuellt.

Skrivelse från LRF Västra Götaland, kan du läsa här.

Läs riksförbundets yttrade här.