LRFs valberedare utvecklar sitt arbete

Arbetet med LRFs putsade värdegrund och etiska riktlinjer fortsätter. Denna gång fick landets regionala valberedningar information om bakgrunden och hur de kan använda materialet.

Eiska riktlinjer broschyr.
Våra etiska riktlinjer.

 

Träffen hölls digitalt och hela 14 av 17 regionala valberedningar var representerade.

— Tanken är att bjuda på inspiration samt skapa ett forum för goda idéer och erfarenhetsutbyte, säger Anna Iwarsson som är enhetschef för Folkrörelseutvecklingsenheten.

Bakgrunden 

Under de senaste två åren har en särskild arbetsgrupp, utsedd av riksförbundsstyrelen, arbetat fram etiska riktlinjer för förtroendevalda. Samtidigt har en ny handledning - om det uppstår etiska dilemman - tagits fram där riksförbundsstyrelen beslutat att tillsätta LRFs första etiska råd.

Anna Iwarsson gick under webbinariet igenom arbetet och berättade om beslutet som togs på riksförbundsstämman 2022, en gemensam värdegrund för LRF.

— Jag tycket mötet var bra. Det händer att det uppstår diskussioner och funderingar i valberedningar så att sätta fokus på oss är viktigt. Därför känns det som en bra satsning att valberedningarna blir uppmärksammade, säger Inger Bengtsson i Dalarna.


Inger Bengtsson, valberedare i Dalarna.

Ytterligare möten på gång

Senare i höst kommer valberedarna bland annat få möjlighet att bredda nätverket mellan regionerna och dela med sig av erfarenhet kring framgångsnycklar för ett välfungerande valberedningsarbete.

— I slutet av oktober hålls ytterligare digitala möten. Vi får då besök av Viktoria Josefsson som är sammankallande i LRFs riksvalberedning. Hon kommer dela med sig av sina erfarenheter samt att vi öppnar upp för frågestund, säger Anna Iwarsson.

 

Läs gärna mer här: