LRFs Växtodlingsdelegation på Brysselturné

13-14 feb har LRFs Växtodlingsdelegation haft en snabb inlärningskurva på Bryssels otaliga förkortningar. Utöver denna snabbkurs har värdskapet i form av LRFs eminenta brysselkontor lotsat oss tryggt och pedagogiskt genom maktens korridorer och EUs intuitioner, beslutsprocesser och akronymer.

För ett decennium bildades LRF Växtodlings branschavdelning av organisationerna Sveriges Frö- och oljeväxtodlare, Betodlarna, Swedish Agro, Lantmännen och Stärkelseproducentera (Lyckeby) för att gemensamt stärka den svenska växtodlingens positioner. 10 års jubiléet för LRF växtodlling blev en utblick i omvärlden genom en gemensam Brysselresa.

Protesterna bland Europas bönder, inför det kommande EU-valet och det politiska spelet, belyser komplexiteten i dialogen som Europeiska kommissionen (COM) för för att stärka livsmedelskedjan. 

En översikt presenterad av den Internationella Konfederationen av Europeiska Betodlare (CIBE) avslöjade finansieringen bakom miljöorganisationer (NGO), medan Generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet (DG Sante) delade sin syn på den återkallade förordningen om växtskydd (SUR).

Polens motstånd mot godkännandet av nya växtförädlingsmetoder (NGT), tillsammans med Copa-Cogecas (CC) omfattande nätverk och lobbying, illustrerar utmaningarna i dessa debatter.

Frågan om hur vi kan engagera fler svenska ledamöter i Europaparlamentet (MEP) i de gröna näringarnas frågor är central.

Dessa ämnen är bara några exempel på de många diskussioner, frågeställningar och dialoger som uppstod i Bryssel. Samtalen mellan kommissionens och parlamentets representanter, den svenska representationen, europeiska bondeorganisationer och inte minst de inbördes diskussionerna bland delegationsmedlemmarna har varit både intensiva och insiktsfulla.

Så vad är våra takehome message?

  • EU-politik är inrikespolitik. 
  • Utan bönder stannar Europa och vår röst är viktig och efterfrågad. Mätta magar är grunden för fred. 
  • Rösta i EU-valet för att bidra till att stärka demokratin och ett starkt europeiskt samarbete.

Det finns än mer att lära men vi lämnar Bryssel med en nyfikenhet och förståelse för att arbeta för ett gemensamt och enat Europa som står upp för demokrati.