Lyckad träff för hästföretagare

Hästträff Rotbrunna

Ett drygt tjugotal av LRF Mälardalens hästföretagarmedlemmar samlades förra veckan för en träff på Rotbrunna Häst & Kursgård utanför Enköping.

Först bjöds deltagarna på en matnyttig föreläsning om hästens parasiter av veterinär Ylva Hedberg Alm från SLU. Därefter berättade Sara Lennartsson, verksamhetsansvarig på LRF Häst, om vad som är aktuellt på LRF Häst just nu. Agneta Hermansson, som är nybliven ledamot i LRF Mälardalens styrelse och ansvarig för hästfrågor där, presenterade sig, och sedan pratade hon tillsammans med Karolin Rask, regionalt sakkunnig i LRF Mitt, om vad LRF Mälardalen gör angående hästföretagarfrågor.

En viktig del av programmet var ett diskussionspass där medlemmarna fick prata om LRFs roll och uppdrag, samt hur hästföretagarperspektivet kan få plats i olika delar av organisationen. Det rådde stor enighet om vikten av dialog mellan hästföretagare och traditionella lantbrukare, kanske framförallt lokalt, där LRF kan ha en viktig roll som främjare av detta. Även LRFs näringspolitiska arbete diskuterades, där byggnation på åkermark och vargangrepp var två områden där man såg att LRFs röst var viktig.

Avslutningsvis presenterade Katarina Eningsjö, ägare av Rotbrunna Häst & Kursgård, gårdens verksamhet. Träffen präglades av engagemang och konstruktiva diskussioner.

Missade du träffen? Håll ögonen öppna i höst, då kommer det nya möjligheter!

Hästträff Rotbrunna

Katarina Eningsjö driver Rotbrunna Häst & Kursgård

Hästträff Rotbrunna

Sara Lennartsson berättade om LRF Hästs arbete

Hästträff Rotbrunna

Ylva Hedberg Alm, veterinär på SLU, och Karolin Rask, LRF Mitt