Mälardalens bönder kan skörda träda – en lättnad i torkan

Vallskörd

Jordbruksverket och länsstyrelserna har i dag gemensamt meddelat att alla lantbrukare som skördar sina trädor för att få foder på grund av torkan kan göra det utan att få avdrag på beviljade stöd. Dessutom behöver lantbrukaren inte först ta kontakt med sin länsstyrelse, vilket underlättar avsevärt i den svåra situationen man befinner sig i.

Träda är åkermark som inte används till produktion såsom odling av grödor eller bete till djur. Träda omges av en rad regler för när och hur sådan mark får brukas och skördas. Normalt sett måste den som avser att skörda träda först få ett godkännande av Länsstyrelsen, vilket nu alltså inte behövs.

– Vi hoppas förstås på regn, och vi har lärt oss från 2018, men torkan ställer redan till stora problem med minskade skördar. De första vallskördarna som nu kommit in på de flesta håll är mindre jämfört med ett normalår. Att Länsstyrelsen nu låter oss bönder skörda träda och utan att behöva kontakta dem först, det är en lättnad. Alla åtgärder som underlättar lantbrukarnas situation är viktiga. Vi uppskattar myndigheternas snabba agerande, säger Tomas Olsson, ordförande LRF Mälardalen.

Jordbruksverkets information.

Välkommen att kontakta:

Tomas Olsson, ordförande 070 687 08 61

Magnus Nystedt, kommunikatör, Magnus.nystedt@lrf.se, 010 184 24 69

LRFs regionförbund i Mälardalen är en av LRFs 17 regioner och omfattar Stockholms, Uppsala och Västmanlands län. Förtroendevalda och medarbetare i LRF Mälardalen jobbar med medlemsnyttan i fokus för våra 13 000 medlemmar.