Många frågor och konstruktiva samtal när landsbygdsministern besökte länet

Peter Kullgren

Landsbygdsminister Peter Kullgren stannade till utanför Eksjö, och fick en inblick i vad företagare inom de gröna näringarna i länet ser för utmaningar i sin vardag.

I lördags tog kommungrupperna i Tranås, Nässjö, Eksjö och Aneby emot landsbygdsminister Peter Kullgren. Ett femtiotal medlemmar slöt upp på Skullaryd älgpark för mingel och frågestund. Det var många frågor som dryftades, bland annat ville åhörarna få besked om regeringens hållning kring solceller på åkermark och hur man jobbar med artskyddet. Föga förvånande var det även många som ville diskutera vargen, och få svar.

Efter frågestunden fortsatte dagen med studiebesök hos familjen Sand, som driver en mångfacetterad verksamhet med både djur, växtodling, maskinstation och farmartjänst. De pratade mycket om vikten av att det finns bra och attraktiva utbildningar för att säkerställa tillgången till rätt kompetenser inom de gröna näringarna, inklusive fortbildning för redan yrkesaktiva. Det blev ett konstruktivt samtal med bra respons. 

– Det var positiv stämning, det var bra frågor under frågestunden. Han svarade bra utifrån de förutsättningar som finns, sammanfattar Johan Nyman, regionstyrelsen LRF Jönköpings län. 

 

Peter Kullgren

Peter Kullgren

Peter Kullgren

Peter Kullgren