Maskinringarna i Norrland efterlyser hjälp vid brand

Traktor med gödseltunna
En gödseltunna rymmer cirka 15-20 kubik vatten

Maskinringarna på flera ställen i norr efterlyser nu fler företagare som kan hjälpa till vid olika typer av nödsituationer och i första hand brand.

I södra delen av Sverige är torkan redan ett faktum och det kan bli likadant i norr. Därav vill Maskinring Norrland, som finns i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland, samt Maskinring Z, som finns i Jämtland och Härjedalen, få tag i fler företagare som kan hjälpa till vid eventuell brandsläckning. 
 
En gödseltunna rymmer till exempel 15-20 kubik vatten medan en brandbil rymmer 6-7 kubik vatten. Gödseltunnorna kan antingen byggas om för att kunna spruta vatten längs med skogsvägarna eller frakta vatten till brandkårens bilar.

Det finns även möjlighet att i vissa län få ersättning för kopplingspaket och sprutmunsstycke till gödseltunnan via Länsförsäkringar i respektive län. Som företagare kontaktar du din närmsta Maskinring, köper in den utrustning du behöver och sedan skickar fakturan till Maskinring.

Men det är inte bara företagare med gödseltunnor som Maskinringarna eftersöker. Det är även grävmaskiner, skogsmaskiner och bemanning. 


Du behöver inte vara medlem i Maskinringen

– Många tror att man måste vara medlem i Maskinringen för att kunna hjälpa till, men det stämmer inte. Är du lantbrukare och skogsbrukare med den utrustning vi behöver så kan du höra av dig till oss. Vi för in kontaktuppgifter i vårt register som är kopplat till ett nationellt system. Räddningstjänsten, som vi har ett samarbete med, kontaktar oss om det finns behov av mer resurser. Att registrera sig är inte bindande, har du inte möjlighet att ställa upp kan du tacka nej, säger Peter De Beau, Maskinring Norrland. 
 
Som företagare får du även ersättning och kompensation samt Ob-tillägg för den tid du lägger ner, den bränsle som går åt samt det slitage som kan uppstå på maskiner vid en nödsituation.

Skogsbrand
Är du intresserad av att hjälpa till vid eventuell brand ska du ta kontakt med din Maskinring.

Norrbotten har störst behov 

Det behövs företagare som kan hjälpa till i alla län, och främst vid brand. I Västernorrland och Västerbotten är 35 st företagare registrerade i respektive län och i Jämtland finns 20 st som kan hjälpa till vid eventuell brand. Men i Norrbotten är det dessvärre endast någon enstaka.  

Är du intresserad av att hjälpa till? 

Maskinring Norrland för Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland: 
Tfn: 060-12 63 00 
Mail: info@mrnorrland.se 
 
Maskinring Z för Jämtland, Härjedalen: 
Tfn: 063-12 60 10 
Mail: info@mrz.se