Matmässa med diskussioner kring upphandling och beredskap

Matmässa

I oktober arrangerades Dalarnas Matmässa. LRF Dalarna är en aktiv samarbetspartner för evenemanget som är en samlingsplats för alla som arbetar med livsmedel och där besökare kan träffa länets matproducenter.

Pirjo Gustafsson, medarbetare i LRF Mitt, deltog tillsammans med förtroendevalda i LRF Dalarna på mässan i paneldiskussioner och i en monter där LRF stod tillsammans med Region Dalarna, länsstyrelsen och Dalarna Science Park. 

Matmässan var i Rättvik Arena och besöksantalet var stort. Arrangörernas mål på 500 besökare nåddes.

Matmässan är en möjlighet att visa upp Dalarnas mat och att få besökarna att upptäcka den.

LRFs programpunkt ”Så bra är svenskt kött i världen” var ett utvecklingsmöte för Exceptionell råvara. En lokal lantbrukare berättade om sin produktion och de val han gör.  

- Det var i en lokal för 20 personer och uppskattningsvis 40 var där. Det hölls i konkurrens med andra seminarier också, så man kan säga att det föll i god jord. Tanken är att det ska bli ytterligare en aktivitet med exceptionell råvara framöver, säger Pirjo Gustafsson.

Pirjo deltog också i två paneldiskussioner om livsmedelsupphandling. Paneldeltagarna där diskuterade hur offentlig upphandling kan nyttjas för att stödja lokala producenter och företag. Kostchefer i Dalarna fanns bland åhörarna och deltog i dialogen, vilket var positivt, eftersom det finns ett stort värde i att ha en dialog med dem då de oftast är beställare av råvaror, berättar Pirjo.

Pirjo Gustafsson

Pirjo deltog också i paneldiskussionen ”Krisberedskap och robusta leveranskedjor” som handlade om att kriget i Ukraina medför ökade krav på krisberedskap och får konsekvenser för produktionen. Samtidigt utmanas produktionen lokalt: turism och miljöhänsyn å ena sidan och produktion å andra sidan står ibland i konflikt med varandra. Panelen vred och vände på vad det får för konsekvenser för livsmedelsbranschen i Dalarna.

- Jag pratade om robusta livsmedelskedjor på kort och lång sikt och fick till en bra slutkläm. Nu när höstskörden snart är slut och du möter ett fullt lass med spannmål på vägen – tänk då på att det är någon som jobbar med din livsmedelsförsörjning, säger Pirjo.

I montern lyfte LRF det gemensamma arbetet med Region Dalarna, länsstyrelsen och Dalarna Science Park samt delade ut LRF-material. Många kom också fram för att diskutera seminarierna. Pirjo berättar att beredskapsseminariet öppnade för särskilt mycket diskussion.    

Under mässan pågick också en kocktävling där kökspersonal tävlade i tremannalag om att göra en måltid som skulle kunna serveras i storsal. Tävlingen fick stor uppmärksamhet. Under dagen utsågs också Dalarnas landskapsrätt.


Stjärnkocken Paul Svensson var på plats under kocktävlingen.

Mässan kommer nu att utvärderas och förhoppningen är att den återkommer även nästa år.