Medlemswebbinarium under våren 2023

webb

Förkovra dig inom olika områden och få möjlighet att få större insikt i vad LRF gör inom olika frågor!

LRF Dalarna, LRF Gävleborg och LRF Mälardalen kommer under 2023 erbjuda er medlemmar webbinarium inom olika områden. Förhoppningen är att du som medlem ska hitta ett eller flera tillfällen som du tycker är extra intressant att ta del och som kan bidra till att ge dig omvärldsspaning och nya insikter, bygga på kunskap som kan vara till nytta för dig i ditt företagande eller för att ta del av några områden och frågor som LRF arbetar med.

Dessa webbinarium kommer i första hand vara exklusiva för er medlemmar, vissa undantag kan komma att göras beroende på tema och tillfälle. Inbjudan till webbinarierna kommer skickas ut i god tid till medlemmar med registrerade och giltiga e-postadresser och mobilnummer.  Så se till att dina kontaktuppgifter är uppdaterade!

Vårens webbinarium, som tills idag är planerade är:

13 mars kl 18:30-19:30 : Minerallagen – så kan markägare tänka och agera med LRFs näringspolitiska rådgivare/jurist Åsa Hill. Ett samarrangemang med LRFs regioner i Nord (icke LRF-medlemmar är välkomna, anmälan behövs).

17 mars kl 12:30-13:30: Kriget i Ukraina och dess påverkan på svenskt lantbruk med LRFs förbundsjurist och ledningsstrateg Carl von der Esch.

23 mars kl 12:15-13:00: We effect - hjälp till självhjälp för att förbättra livet för människor på landsbygden i fattiga/utsatta länder med Anita Boman Daniels, ordförande LRF Dalarna.

5 april 12:15-13:15: LRFs påverkansarbete på EU-nivå och prioriterade för frågor för jord- och skogsbruket med Ingrid Rydberg, LRFs platschef i Bryssel.

26 april Kl 12:15-13:15: Allemansrätten i Sverige - En rättighet med skyldigheter med LRFs äganderättsjurist Angelica Billevik.

4 maj kl 12:15-13:15: Säkert besök på gården med Anders Danielsson från Säker Arbetsmiljö Sverige.

31 maj Kl 12:15-13:15: Frivilligt områdesskydd i skogen med Gunnar Lindén, naturvårdspolitisk expert på LRF Skogsägarna.