Miljöstudenter på studiebesök

Viken tomater, Skåne.

Under en dag fick miljövetarstudenter från Halmstads Högskola besöka en skogsfastighet samt en mjölk- och växtodlingsgård för att få en inblick i deras vardag.

Tisdagen den 27/9 var miljövetarstudenter från Halmstad Högskola utbjudna till LRFs Mathilda Clausén Wingårdhs skogsfastighet i Mästocka och Anna Carlssons ekologiska mjölk- och växtodlingsgård i Täckinge. Dagen bjöd på rundvandringar på gårdarna med samtal och praktiskt lärande om hur det faktiskt går till att vara svensk skogs- och jordbrukare.Under dagen fick eleverna följa med Mathilda till Mästocka Ljunghed naturreservat, för en historielektion i hur det såg ut förr i Halland. På förmiddagen blev det en rundvandring bland olika naturtyper på Mathildas fastighet med både produktionsskog, skog skött som NS och ädellövsskog. Mathilda berättade om vikten med samspelet mellan naturhänsyn, biologisk mångfald och produktion, och att det ena inte behöver utesluta det andra.Hemma hos Anna och Anders Carlsson på Skogsgård blev det samtal kring arbetet med mjölk och nötköttskor. Även här belyses vikten av samspelet mellan produktion, naturhänsyn och biologisk mångfald. Allt hör ihop inom lantbruket och det är komplexa system där kunskap och hjärta är viktigt. Anna och Anders visade bland annat deras naturbetesmarker och avslutade dagen med att hälsa på korna.
Dagen var mycket uppskattad av elever, lärare och LRF.

Ett stort tack till Mathilda, Anna och Anders för ett stort engagemang, fin pedagogik och att de lyfte viktiga aspekter av ett hållbart svenskt lantbruk.

Emma Fransson