Möjlighet att låta djuren beta på kommunens naturmarker

LRF Östergötland tipsar om ett möte som Norrköpings kommun anordnar där de bjuder in till träff för intresserade djurägare att hålla djur på kommunens naturmarker. Foto: Elin Svensson.

Den långa snörika vintern där sedan mycket smälte bort på en gång resulterade i höga vattenflöden. Det har skapat oro hos flera lantbrukare i Östergötland då de inte vet hur lång tid det kommer att ta att pumpa bort vattnet från betena. LRF Östergötland tipsar om ett möte som Norrköpings kommun anordnar där de bjuder in till träff för intresserade djurägare att hålla djur i exempelvis kommunens naturreservat.

Under träffen kommer det att pratas om hur det fungerar med stängsling, vatten, tid på året, typ av djur i naturreservaten, och så vidare. Mötesdeltagarna kommer att få höra mer om de olika typer av betesmarker som betas idag och de som planeras inför framtiden. Befintliga djurhållare som har sina djur i naturmarkerna idag kommer även att vara på plats. Mötet är den 23 april med sista anmälningsdag den 15 april. Läs mer och anmäl dig här