"Möjligt att reglera viltstam, men strategi och uppföljning krävs"

Under hösten har Länsstyrelsen i Östergötland bjudit in till uppstartsträffar i ett nystartat vildsvins-och dovhjortsprojekt. Tre möten är genomförda med bra dialog. LRF, Svenska Jägareförbundet, Jägarnas Riksförbund och Länsstyrelsen delar under mötena med sig av nulägesanalys och hur vi tillsammans kan minska skador av vilt i lantbruket och samtidigt gynna kvalité på viltstammar.

Mötena genomförs geografiskt så att Älgförvaltningsområden och tillhörande skötselområden och licensområden kan ses och diskutera tillsammans. LRF bjuder särskilt in markägare och lantbrukare så att förutsättningar för lantbruket blir tydliga på dessa möten.

- Produktionen av livsmedel behöver kunna öka både i volym och i areal, idag är situationen på många platser det motsatta. Det är nödvändigt att det går att lönsamt producera livsmedel i hela landet, även i skogs och mellanbygder där det idag är allt mer utmanande på grund av betande vilt. En förutsättning för ökad eller bibehållen produktion är de enskilda lantbruksföretagarnas lönsamhet och framtidstro säger Anna Åman, sakkunnig skog och vilt på LRF. 

Mängden klövvilt har ökat dramatiskt på senare år och förvaltningen har inte hängt med, framförallt när det gäller dovhjort och vildsvin. Det handlar inte bara om hur mycket man skjuter, utan snarare vad man skjuter. För att lyckas i förvaltningen är det avgörande med underlag om både betestryck, skadenivåer men även hur viltstammarna ser ut. Utifrån det kan man planera både jaktens genomförande och urval av djur.

- Det är fullt möjligt att reglera en viltstam, men det krävs tydlig strategi och uppföljning säger Jonas Edlund som även utarbetat en ”räknesnurra” för förvaltning av dovhjort.

LRF har tagit fram en toleransnivå för viltskador. Om den kan du läsa här:.  https://www.lrf.se/politikochpaverkan/jakt-och-vilt/ovre-grans-for-viltskador-skulle-oka-livsmedelsproduktionen/.