Möte mellan LRF och PTS om bredbandsutveckling och posttjänster på landsbygden

Palle Borgström, förbundsordförande LRF, Dan Sjöblom, Generaldirektör PTS och Björn Blondell, divisionschef för divisionen för marknadsutveckling på PTS.
Palle Borgström, förbundsordförande LRF, Dan Sjöblom, Generaldirektör PTS och Björn Blondell, chef för divisionen för marknadsutveckling på PTS.

LRFs förbundsordförande Palle Borgström mötte Post- och telestyrelsens, PTS, generaldirektör Dan Sjöblom den 31 januari för att diskutera dagens och framtidens behov inom jord- och skogsbruket samt den teknik som behövs för att stödja dessa verksamheter.

Ett centralt tema för mötet var behovet av mobil- och bredbandstäckning över stora områden, särskilt på landsbygden där avstånden mellan hushåll är stora och marknaden mindre intresserad av infrastrukturinvesteringar.

PTS noterar att Sverige genomgår en viktig fas när det gäller bredbandsinfrastrukturen, inklusive fast och mobilt bredband samt satellitteknik som till exempel Starlink. Dessa teknologier förbättrar tillgången till både mobil- och bredbandstjänster. För att stimulera investeringar behövs styrmedel som kan öka incitamenten för bredbandsutbyggnad på landsbygden. PTS har ansvaret för att administrera regelverk som har stor inverkan på infrastrukturfrågor, vilka är av betydande vikt för både näringslivet och säkerheten på landsbygden.

PTS har verktyg som kan främja mobiltäckning och bredbandsutbyggnad. Det är exempelvis att ställa krav på ökad mobiltäckning vid frekvensauktioner och att kontrollera att mobiloperatörernas täckningskartor är korrekta. När det gäller fast bredband är det viktigt att fortsätta fokusera på fiberutbyggnad på landsbygden, och här spelar bredbandsstödet en central roll.

När det gäller posttjänster, specifikt leverans av paket under 2 kg, finns det utmaningar med långa leveranstider som kan påverka biologiska försändelser negativt. PTS övervakar situationen noggrant och ser en ökande problematik med långa brevbärarrundor med få utdelade brev, vilket minskar intäkterna. De följer också utvecklingen av privata alternativ som har uppstått för att hantera dessa problem.