Motioner från LRF Gävleborg går vidare till riksförbundsstämman

lrf gävleborg stämma 2023

LRF Gävleborgs Regionförbundsstämma hölls 22 mars i Söderhamn. Två av de motioner som hanterades på stämman går nu vidare till Riksförbundsstämman.

Angående motionen "Betala ut jordbruksstöden tidigare på året" från Ockelbo LRF-avdelning, så beslutade stämman i enlighet med regionsstyrelsens förslag, alltså "att med bifall till motionen avge en motion till Riksförbundsstämman med uppdrag att arbeta för att sökta stödutbetalningar årligen ska betalas ut tidigare under det pågående stödåret".  

Motionen "Återbetalning av punktskatt för diesel och elektricitet" från Ockelbo LRF fick också ett positivt gehör av stämman, som biföll intentionerna i motionen, och gav i uppdrag åt regionstyrelsen att skriva en motion till LRFs Riksförbundsstämma.

Ockelbo LRF-avdelning var också ansvariga för motionen "Kontroll från länsstyrelsen – SAM-ansökan låses för ändringar". Där gick stämman också på regionstyrelsens förslag vilket innebar att den anses besvarad med vad regionstyrelsen har anfört.

Hanebo-Segersta LRF-avdelning hade skrivit motionen "Färre byråkrater". Stämman beslutade i enlighet med regionstyrelsens förslag, vilket också var Klas-Erik Anderssons och Mikael Engbloms förslag, att motionen anses besvarad med vad regionstyrelsen anfört.

Och slutligen, motionen "Offentlig upphandling på lika villkor" från Ockelbo LRF-avdelning beslutades i enlighet med regionstyrelsens och Klas-Erik Anderssons förslag, att motionen anses besvarad med vad regionstyrelsen anfört.